U subotu je Svjetski dan močvarnih staništa

Objavljeno: 01.02.2019. 11:33 Ažurirano: 05.02.2019. 15:32

Priopćenje za javnost

Tema ovogodišnjeg obilježavanja Svjetskog dana močvarnih staništa je „Močvarna staništa i klimatske promjene“.

Svjetski dan močvarnih staništa obilježava se u subotu, 2. veljače. Tog datuma 1971. godine u iranskom gradu Ramsaru potpisana je „Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti, naročito kao staništa ptica močvarica“. Konvencija obvezuje zemlje potpisnice na očuvanje močvara na vlastitom teritoriju i predstavlja okvir za međunarodnu suradnju u zaštiti i održivom korištenju močvarnih staništa.

Od 1991. godine Republika Hrvatska dio je Ramsarske konvencije, a na istoimenom popisu su Parkovi prirode Kopački rit, Lonjsko polje i Vransko jezero te Posebni rezervat Crna Mlaka u Jastrebarskom i Donji tok rijeke Neretve.

Tema ovogodišnjeg obilježavanja Svjetskog dana močvarnih staništa je „Močvarna staništa i klimatske promjene“.

Tresetišta (mokri životni okoliši) koja zauzimaju 3 % svjetske kopnene površine i livade morskih cvjetnica su staništa koja skladište velike količine ugljika. Spaljivanjem ili isušivanjem tresetišta za potrebe poljoprivrede povećava se emisija ugljičnog dioksida. Zbog globalnog zatopljenja i klimatskih promjena mnoga područja diljem svijeta suočena su s posljedicama uzrokovanim podizanjem razine mora. U tom smislu vlažna staništa koja se nalaze uz morska obalna područja smanjuju štetne učinke i negativne posljedice te su od iznimna važnosti u sustavu obrane od poplava. Nizinske rijeke koje uz svoje korito imaju močvarna staništa u koja se izlijevaju tijekom visokih vodostaja, najbolji su način obrane od poplava. To je vidljivo i na primjeru Lonjskog polja koje je postalo glavni recipijent visokih voda rijeke Save dok je Kopački rit primatelj visokih voda Drave i Dunava.

Močvarna staništa su jedna od najvećih vrijednosti biološke i krajobrazne raznolikosti. Uz njih je vezano više od 40 % vrsta biljaka i životinja. Istovremeno one su i najugroženiji ekološki sustavi u svijetu. U posljednjih 50 godina izgubljeno je 50% svih močvarnih staništa u svijetu.

Vrijednost močvarnih staništa vezana je i uz obnavljanje zaliha podzemnih voda, učvršćivanje obala, zadržavanje hranjivih tvari i sedimenata i pročišćavanje vode.

Povodom Svjetskog dana močvarnih staništa parkovi prirode Kopački rit, Lonjsko polje i Vransko jezero organiziraju brojne aktivnosti.

Park prirode Lonjsko polje, u suradnji s Ogrankom Matice Hrvatske iz Kutine, organizira tradicionalni skup „Budućnost na rubu močvare“ čiji je domaćin ove godine Stružec.

Park prirode Vransko jezero je pripremilo nekoliko događaja, a između ostalih 7. likovno-pokladno natjecanje „Maskenbal ptica“ u okviru kojega će učenici od 1. do 4. razreda lokalnih osnovnih škola izrađivati maske ptica močvarica.

Park prirode Kopački rit obilježiti će Svjetski dan močvarnih staništa u suradnji s učenicima i nastavnicima osnovne škole u Bilju. Učenici će izložiti likovne i literarne radove o močvarnim staništima, a Park će predstaviti rezultate ovogodišnjeg prebrojavanja ptica močvarica.

Sve navedene aktivnosti imaju za cilj podići svijet o močvarnim staništima koja su najugroženiji ekološki sustavi zbog isušivanja, onečišćenja i prekomjernoga iskorištavanja njihovih resursa.

Na poveznici https://www.worldwetlandsday.org/events je dostupan popis svih događanja kojima se obilježava ovogodišnji Svjetski dan močvarnih staništa.

 

 

 

Print