Svečano zatvoren Twinning projekt CRO SEVESO

Objavljeno: 22.03.2019. 12:06 Ažurirano: 22.03.2019. 14:40

Priopćenje za javnost

U petak 22. ožujka 2019. godine službeno je zatvoren Twinning projekt „Unaprjeđenje sustava praćenja kemikalija i opasnih tvari te integracija Seveso baze podataka u Informacijski sustav zaštite okoliša (ISZO) kao jedinstveni centralni Seveso informacijski sustav“ (CRO SEVESO) koji je provelo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša, kopna i mora i Zakladom Minoprio Republike Italije te Agencijom za okoliš Republike Austrije uz potporu stručnjaka iz Italije i Austrije.

Na svečanosti zatvaranja projekta uzvanicima su se obratili Igor Čižmek, pomoćnik ministra za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Maja Orel Schwarz, politička izvjestiteljica iz Predstavništva Europske komisije u Republici Hrvatskoj, Doris Fida-Šrajner, prva tajnica i konzulica iz Austrijskog Veleposlanstva u Zagrebu te veleposlanik Republike Italije Nj.E. Adriano Chiodi Cianfarani.

Opći cilj projekta bio je jačanje kapaciteta i učinkovitosti Republike Hrvatske u području zaštite okoliša i ublažavanja klimatskih promjena unaprjeđenjem sustava upravljanja, praćenja i preciznijeg izvještavanja o kemikalijama, emisijama, opasnim tvarima i nesrećama te nadogradnja i integracija postojeće Seveso baze podataka u Geografski informacijski sustav (GIS) u okviru Informacijskog sustava zaštite okoliša (ISZO). Svrha projekta bila je unaprijediti i ujednačiti kapacitete Ministarstva zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske s ciljem ublažavanja klimatskih promjena te praćenja onečišćenja okoliša kemikalijama i opasnim tvarima. Vrijednost projekta bila je 900.000 eura, od čega je 95% financirala Europska unija u okviru Prijelaznog instrumenta, a 5% sufinancirala Republika Hrvatska. Projektne rezultate prethodnih 19 mjeseci predstavio je dugoročni Twinning savjetnik Stefano Cocchi.

Uz Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u projekt su bili uključeni Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatska gospodarska komora, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstvo obrane, Ministarstvo kulture, Ministarstvo financija – Carinska uprava, Hrvatske vode, jedinice lokalne i područne samouprave i nadležne inspekcijske službe.

 

Print