Sudjelovanje pomoćnika ministra Kreitmeyera na konferenciji 'Our Oceans 2017'

Objavljeno: 06.10.2017. 12:22 Ažurirano: 06.10.2017. 12:24

Priopćenje za javnost

Od 5. do 6. listopada 2017. na Malti se održala globalna Konferencija na visokom nivou 'Our Oceans 2017' pod pokroviteljstvom povjerenika Europske komisije za okoliš, pomorstvo i ribarstvo, Karmenu Vella. U ime Ministarstva zaštite okoliša i energetike, na Konferenciji je sudjelovao Igor Kreitmeyer, pomoćnik ministra za zaštitu prirode.

Teme o kojima se raspravljalo uključivale su morska zaštićena područja, održivo ribarstvo, zagađenje mora te utjecaj klimatskih promjena na morski okoliš, s fokusom na prioritet djelovanja na Mediteranu te Atlantskom i Indijskom oceanu.

Cilj Konferencije je bio sagledati dosadašnji napredak u ispunjenju prethodno preuzetih obveza za morska zaštićena područja, održivo ribarstvo, onečišćenje mora i utjecaj klimatskih promjena na morski okoliš, identificirati moguća rješenja te preuzeti nacionalne obveze koje države planiraju ispuniti, a koje su iznijete na Konferenciji.

Pomoćnik ministra Kreitmeyer, kao vodeći predstavnik delegacije Republike Hrvatske, predstavio je prethodno usuglašene nacionalne obveze u sljedećem periodu, s obzirom na dostizanje ciljeva koji doprinose održivom upravljanju morskim zaštićenim područjima i održivom ribarstvu.

Jadransko more predstavlja jedan od najvrjednijih i bioraznolikošću najbogatijih ekosustava Republike Hrvatske te je stoga ulaganje u njegovu zaštitu i održivo upravljanje prepoznato kao prioritet. Republika Hrvatska je, u okviru procesa zaštite i očuvanja morske bioraznolikosti, usmjerena na razvoj mehanizama upravljanja ekološke mreže Natura 2000, ali i na provedbu obveza preuzetih iz međunarodnih konvencija i sporazuma po pitanju očuvanja morske bioraznolikosti.

 

Print