Pokrenuto e-Savjetovanja o Nacrtu prijedloga Pravilnika o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda

Objavljeno: 04.04.2019. 14:49 Ažurirano: 05.04.2019. 12:32

Priopćenje za javnost

e-Savjetovanje otvoreno je do 18. travnja 2019. godine tijekom kojih zainteresirana javnost ima mogućnost postavljanja pitanja i dobivanja pojašnjenja od strane Ministarstva.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na središnjem portalu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja pokrenulo je savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda.

Ovim Nacrtom prijedloga Pravilnika osigurava se provedba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva kojim je stvorena pravna osnova za uvođenje korekcijskog koeficijenata k3, te Uredbe o izmjenama Uredbe o visini naknade za zaštitu voda, kojom je uveden novi korekcijski koeficijentk3, a čijom se primjenom obveznici plaćanja naknade za zaštitu voda s izgrađenim vlastitim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda stavljaju u ravnopravan položaj s obveznicima koji otpadne vode pročišćavaju na komunalnim uređajima za pročišćavanje otpadnih voda, s obzirom na to da postižu isti učinak pročišćavanja otpadnih voda.

Osnovna svrha navedenih propisa je unaprjeđenje poslovnog okruženja dodatnim rasterećenjem gospodarstva u pogledu neporeznih davanja i to smanjenjem iznosa naknade za zaštitu voda za određenu kategoriju poslovnih subjekata, obveznika naknade za zaštitu voda, koji imaju izgrađene vlastite uređaje II. ili III. stupnja pročišćavanja i postižu propisane kriterije za taj stupanj pročišćavanja iz vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda ili okolišne dozvole. Na taj način, kroz zakonske i podzakonske propise, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike prepoznaje one koji ulažu u zaštitu okoliša,  konkretno u zaštitu voda.

Slijedom navedenog, vezano za uvođenje novog korekcijskog koeficijenta k3, Nacrtom prijedloga Pravilnika je izmijenjen matematički izraz za izračun visine naknade za zaštitu voda, koji će posljedično dovesti do umanjenja naknade za zaštitu voda za gospodarske subjekte koji ulažu u zaštitu okoliša, u ukupnom iznosu oko 10,16 milijuna kuna.

Isto tako, izmijenjen je postojeći matematički izraz za izračun korekcijskog koeficijenta k1,  za pravne i fizičke osobe, na način da se pri njegovu izračunu uzima u obzir najviše pet pokazatelja onečišćenja, specifične za tu granu industrije.

Ovaj Pravilnik stupio bi na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama, a rješenja o obračunu naknade za zaštitu voda primjenjivala bi se i za obračunsko razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine, čime će se, za navedenu kategoriju poslovnih subjekata, smanjenje iznosa naknade za zaštitu voda odraziti na konačni obračun za 2018. godinu, a koji se obračunava do 31. svibnja 2019. godine.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kao stručni nositelj, izradilo je Nacrt prijedloga Pravilnika u suradnji sa svim bitnim dionicima kao što su Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatske vode.

e-Savjetovanje otvoreno je 15 dana  (do 18. travnja 2019. godine) tijekom kojih zainteresirana javnost ima mogućnost postavljanja pitanja i dobivanja pojašnjenja od strane Ministarstva, a isto je dostupno na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10606.

 

 

Print