Pokrenut postupak izravne dodjele za strateški projekt „Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – NATURAVITA“

Objavljeno: 26.07.2018. 08:52 Ažurirano: 26.07.2018. 16:04

Priopćenje za javnost

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je 25. srpnja 2018. godine pokrenulo postupak izravne dodjele za strateški projekt „Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – NATURAVITA“ (referentni broj: KK.06.5.3.01)

Cilj strateškog projekta „Naturavita“ je razminiranje, obnova i zaštita šuma, šumskog zemljišta i vodnih resursa u projektnom području „Naturavita“. Zbog ratnih djelovanja, veliki dio šuma i šumskog zemljišta na projektnom području, i dalje je onečišćen ili se sumnja na minsko eksplozivna sredstva (MES) te na neeksplodirana ubojita sredstva (NUS), ili su do nedavno bila prisutna MES - NUS, zbog čega nije moguće adekvatno upravljati šumama na projektnom području te uslijed čega dolazi do sve veće degradacije i oštećenja šuma i šumskog zemljišta, širenja invazivnih stranih i potencijalnih invazivnih stranih vrsta, propadanja rijetkih livadnih vrsta te smanjenja općekorisnih funkcija šuma kao i njihove bioraznolikosti.

Najviša dopuštena ukupna vrijednost prihvatljivih troškova Projekta iznosi 369.576.304,80 kuna, dok najviši mogući udio bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda iznosi 314.139.859,08 kuna, u intenzitetu potpore 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta.

Jedini potencijalni Prijavitelj projekta su Hrvatske šume d.o.o., dok su partneri na projektu: Hrvatski centar za razminiranje (HCR), Ured za razminiranje Vlade Republike Hrvatske (UZRVRH), Hrvatske vode (HV), Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“ (JUPPKR) i Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske (ARR).

Projekt „Naturavita“ se u potpunosti provodi na području Osječko – baranjske županije, a projektno područje obuhvaća šume i šumska zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima, odnosno 758 ha u području Javne ustanove „Parka prirode Kopački rit“ (JUPPKR) i 2.426 ha u području Regionalnog parka Mura - Drava.

Rok u kojem unaprijed određeni korisnik treba dostaviti projektni prijedlog kroz sustav eFondovi je 31. srpanj 2018.godine.

Više informacija o postupku izravne dodjele za projekt Naturavita nalazi se na poveznici.  

Print