Otvoreno savjetovanje za nacrt Uputa za prijavitelje u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje“

Objavljeno: 06.11.2018. 12:47 Ažurirano: 08.11.2018. 12:03

Priopćenje za javnost

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je na središnjem portalu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja:  https://savjetovanja.gov.hr/ započelo savjetovanje o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje“.
Poziv se planira u okviru Prioritetne osi 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa“, IP 6iii „Zaštita i obnova bioraznolikosti i tla te promicanje usluga ekosustava, uključujući Natura 2000 i zelenu infrastrukturu“, SC 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno Natura 2000), Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.- 2020. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstva koja su na raspolaganju u okviru Poziva je 46 milijuna HRK, pri čemu najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinačnom projektu iznosi 300 tisuća kuna, dok se pojedinačnom prijavitelju, za jedan projekt, može dodijeliti najviše 6 milijuna kuna.
Poziv je namijenjen unaprijed određenim prijaviteljima odnosno pravnim osobama koje obavljaju poslove oporavilišta za divlje životinje i koji su odabrani Odlukom o odabiru oporavilišta za divlje životinje iz točke 1.6. Uputa za prijavitelje (UzP). Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu s drugim oporavilištima, te može imati i više od jednog partnera. Financirat će se projekti koji svojim aktivnostima unaprjeđuju sustav postojećih oporavilišta za divlje životinje i uspostavljaju nove smještajne kapacitete oporavilišta za životinje koje će djelovati u slučaju kada se strogo zaštićene životinje pronađu bolesne ili ozlijeđene te osigurati odgovarajuću njegu, oporavak i uvjete za njihov povratak u prirodu, te aktivnosti koje poboljšavaju opremu smještajnih kapaciteta i prostora za karantenu u oporavilištima, kao i osiguranje skrbi za skupine divljih životinja za koje trenutno ne postoji sustav skrbi.
E-savjetovanje će biti otvoreno do 1. prosinca 2018. godine tijekom kojih zainteresirani prijavitelji imaju mogućnost postavljanja pitanja i dobivanja svih potrebnih pojašnjenja vezano za Poziv od strane Ministarstva. Objava Poziva planirana je tijekom prosinca 2018. godine.

Print