Otvoreno e-Savjetovanje o Nacrtu Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o privatizaciji INA– Industrija nafte d.d., s konačnim prijedlogom zakona

Objavljeno: 07.01.2019. 15:58 Ažurirano: 09.01.2019. 13:33

Priopćenje za javnost

e-Savjetovanje je otvoreno do 22. siječnja 2018. godine do kada zainteresirana javnost ima mogućnost postavljanja pitanja i dobivanja pojašnjenja od strane Ministarstva.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike danas je na središnjem portalu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanje pokrenulo savjetovanje o Nacrtu Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o privatizaciji INA– Industrija nafte d.d., s konačnim prijedlogom zakona.

Zakonom o privatizaciji INA- Industrija nafte d.d., koji je stupio na snagu 5. travnja 2002., utvrđen je postupak privatizacije INA-Industrija nafte d.d. U cilju zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, članak 10. Zakona sadrži odredbe prema kojima Republika Hrvatska zadržava određena posebna prava koja se ogledaju u ekskluzivnom pravu kontrole nad promjenama u vlasništvu,  kao i prava veta na određene odluke uprave društva, a također joj osiguravaju pravo prvokupa cjelokupne ili dijela imovine društva po procijenjenoj tržišnoj vrijednosti u slučaju pokretanja postupka likvidacije.

Obzirom da spomenute odredbe nisu u skladu s pravnom stečevinom Europske unije, Europska komisija je pokrenula postupak zbog povrede prava EU u skladu sa člankom 258. Ugovora o funkcioniranju Europskom unijom te je donijela odluku o podnošenju tužbe Sudu EU u srpnju 2017. godine.

Stoga je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike pristupilo izradi Nacrta Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o privatizaciji INA – Industrija nafte d.d., s konačnim prijedlogom zakona.

Istim se predlaže izmjena članka 10. Zakona o privatizaciji INA-Industrija nafte d.d. čime se uređuje obveza stjecatelja dionica na podnošenje dugoročnog plana upravljanja i poslovanja INA-Industrija d.d., davanje i uskrata suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za stjecanje dionica te pravo otkupa dionica odnosno naknade štete u slučaju da postoji ozbiljna prijetnja da se neće ostvariti sigurna, pouzdana i redovna opskrba energijom te zaštita infrastrukture za opskrbu energijom.

Nadalje, predlaže se dodavanje članka 10a. kojim Vlada Republike Hrvatske može dok god je Republika Hrvatska vlasnik jedne ili više dionica izabrati dva predstavnika Republike Hrvatske, koji će prisustvovati sjednicama Uprave društva, bez prava glasa. Isto tako predlažu se propisane sankcije i zaštita u slučaju da uprava društva izglasa odluku kojom se ozbiljno dovodi u pitanje sigurnost opskrbe energijom te sigurnost infrastrukture za opskrbu energijom.

e-Savjetovanje je otvoreno 15 dana (do 22. siječnja 2018. godine) tijekom kojih zainteresirana javnost ima mogućnost postavljanja pitanja i dobivanja pojašnjenja od strane Ministarstva. e-Savjetovanje dostupno je na linku: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=9991

Print