Održao radni sastanak o sanaciji lokacije na kojoj je odlagan miješani komunalni otpad s područja Rijeke i okolice

Objavljeno: 13.03.2019. 12:12 Ažurirano: 15.03.2019. 08:52

Priopćenje za javnost

Na sastanku je dogovoren i hodogram daljnjih aktivnosti kako bi se s postupkom sanacije započelo 2020. godine.

Na inicijativu ministra zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić danas je u Ministarstvu održan radni sastanak s predstavnicima Primorsko-goranske županije, Grada Rijeke, Općine Viškovo, Čistoće d.o.o. i Ekoplusa d.o.o. na kojem se razgovaralo o sanaciji lokacije na kojoj je odlagan miješani komunalni otpad s područja Rijeke i okolice.

Na sastanku su, uz predstavnike resornog Ministarstva, sudjelovali stručnjaci iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, župan Zlatko Komadina, gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel te direktor Ekoplusa d.o.o. Josip Dedić sa suradnicima.

Od 2011. godine odnosno od zatvaranja odlagališta komunalnog otpada Viševac do otvaranja Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina, na ovoj se lokaciji odlagao miješani komunalni otpad. Procjenjuje se da je u razdoblju od 3 godine na toj lokaciji odloženo 200.000 m3 miješanog komunalnog otpada.

S obzirom da je navedena tematika vezana uz rad ŽCGO-a Marišćina te utječe na trenutnu situaciju na području Općine Viškovo i okolnih naselja, ministar Ćorić je rekao kako je Ministarstvo predložilo nužne korake za sanaciju lokacije. Uz to, dodao je kako postoji mogućnost sufinanciranja sanacije lokacije iz fondova Europske unije.

„Nužno je da što prije, zajedničkim snagama, pristupimo sanaciji ove lokacije jer postoji mogućnost EU sufinanciranja u iznosu od 85 %. Preostalih 15 % osigurali bi, ovisno o mogućnostima, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Primorsko- goranaka županija i Grad Rijeka.“

Na sastanku je dogovoren i hodogram daljnjih aktivnosti kako bi se s postupkom sanacije započelo 2020. godine, a sve kako bi Ministarstvo osiguralo sufinanciranje s obzirom da je najkasnije do kraja 2023. godine potrebno završiti sve projekte koji se sufinanciraju iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.

Print