Strategije, planovi i ostali dokumenti

Strategije, planovi i programi 

Strateški plan Ministarstva zaštite okoliša i energetike

Godišnji plan rada Ministarstva

Godišnje izvješće o radu Ministarstva

Plan upravnih nadzora za razdoblje od ožujka 2015. do veljače 2016. godine

Financijski dokumenti

Ugovor o zakupu između Ministarstva zaštite okoliša i prirode i tvrtke EUROPOLIS Zagrebtower d.o.o.

Ekonomska isplativost korištenja razdjelnika topline u višestambenim zgradama u Republici Hrvatskoj

Objavljeni programi potpora u nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike