Nadzor zaštite okoliša

Inspekcija zaštite okoliša u okviru svojih nadležnosti obavlja inspekcijski nadzor pravnih i fizičkih osoba nad primjenom Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zaštiti zraka, Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja te propisa donesenih na temelju tih zakona, kojima se reguliraju opća pitanja zaštite okoliša, zaštita zraka i postupanje s otpadom i opasnim otpadom, te zaštita od svjetlosnog onečišćenja.

Temeljem ovih propisa inspekcija nadzire provođenje mjera iz akata procjene utjecaja na okoliš i objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, te poduzima mjere radi uklanjanja mogućih štetnih posljedica na okoliš uslijed izvanrednih događaja, nadzire kvalitetu mora za kupanje na plažama, prekogranični promet otpada i opasnog otpada, kakvoću tekućih naftnih goriva, postupanje s tvarima koji oštećuju ozonski sloj, te provedbu ratificiranih međunarodnih ugovora.

Inspekcija zaštite okoliša provodi i razvija koordinirajuću ulogu u sektoru okoliš i uspostavlja suradnju s ostalim nadležnim inspekcijama i drugim državnim tijelima u planiranim nadzorima, izvanrednim događajima, te razmjeni podataka u cilju brže uspostave informacijskog sustava zaštite okoliša. 

Načelnica Sektora inspekcijskih poslova i unaprjeđenja rada - glavna inspektorica zaštite okoliša
Sandra Bućan
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
Tel: 01/3717-202
Faks: 01/3717-212

Načelnik Sektora inspekcijskog nadzora zaštite okoliša – viši inspektor zaštite okoliša
Zoran Bošnjak
Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
Tel: 01/3717-202
Faks: 01/3717-212

Služba inspekcijskog nadzora zaštite okoliša – područna jedinica Zagreb
Za područje Grada Zagreba, Zagrebačke, Varaždinske, Međimurske, Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije
Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
Tel: 01/3717-202
Faks: 01/3717-212

Služba inspekcijskog nadzora zaštite okoliša – Područna jedinica Osijek
Za područje Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije
Trg Lava Mirskog 3, 31 000 Osijek
Tel: 01/3717-244, 01/3717-202
Faks: 01/3717-212

Služba inspekcijskog nadzora zaštite okoliša – područna jedinica Šibenik
Za područje Primorsko-goranske, Istarske, Ličko-senjske, Šibensko-kninske, Zadarske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije
S. Radića 28, 22 000 Šibenik
Tel: 022/213-461

Prijave inspekciji zaštite okoliša putem elektroničke pošte na adresu: okolis.inspekcija@mzoe.hr