Međunarodni ugovori i sporazumi

 • Sporazum o vodnogospodarskim odnosima između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske
  Narodne novine-Međunarodni ugovori, broj 10/94

 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Bosne i Hercegovine o uređenju vodnogospodarskih odnosa
  Narodne novine-Međunarodni ugovori, broj 12/96

 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređivanju vodnogospodarskih odnosa
  Narodne novine-Međunarodni ugovori, broj 10/97

 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Crne Gore o međusobnim odnosima u području upravljanja vodama
  Narodne novine-Međunarodni ugovori, broj 01/08

 • Konvencija o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav
  Narodne novine-Međunarodni ugovori, broj 02/96

 • Okvirni sporazum o slivu rijeke Save
  Narodne Novine-Međunarodni ugovori, broj 14/03