Održana radionica za jačanje kapaciteta nadzora prekograničnih pošiljki otpada

Objavljeno: 15.02.2017. 14:11 Ažurirano: 15.02.2017. 14:15

Priopćenje za javnost

U organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i energetike danas je u Zagrebu održana edukativna radionica „Nadzor prekograničnog prometa otpada s posebnim osvrtom na problem otpadne ambalaže“ namijenjena službenicima koji na teritoriju Republike Hrvatske nadziru pošiljke otpada s ciljem jačanja kapaciteta i uspostava što kvalitetnije suradnje svih nadležnih tijela koja sudjeluju u ovim nadzorima.

Na radionici su sudjelovali službenici Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Ministarstva financija – Carinske uprave, Ministarstva unutarnjih poslova – granična policija i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Na radionici su, između ostalog, predstavljena dosadašnja iskustva odgovornih službi kao i zanimljivi slučajevi. Naglasak radionice bio je na otpadnoj ambalaži za koju se plaća povratna naknada, budući da je zabilježen veći broj pokušaja ilegalnog unosa tog otpada u Hrvatsku.

„S obzirom na zemljopisni položaj Hrvatske, učinkoviti i ujednačeni način provedbe inspekcijskog nadzora prometa i prekograničnog prometa otpada od posebne je važnosti ne samo za našu zemlju nego i za čitavu Europsku uniju. Međutim, utvrđena su odstupanja i nedostatci u provedbi i inspekcijskim nadzorima koje provode tijela uključena u inspekcijske nadzore u većini država članica. Stoga je potrebno dodatno educirati i još više pojačati suradnju i koordinaciju svih državnih tijela koja su uključena u inspekcijske nadzore pošiljaka otpada kako bi se spriječio promet ilegalnih pošiljki“ – rekao je pomoćnik ministra za inspekcijske poslove Dario Matanović.

Pomoćnik ministra je naglasio da učinkovito i kontinuirano provođenje inspekcijskih nadzora pošiljki otpada ne samo da će pomoći sprečavanju ozbiljnih utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi, koji mogu biti posljedica ilegalnih pošiljki otpada, već će donijeti uštede i izravnu gospodarsku korist.

Nezakonite pošiljke otpada nastaju kao posljedica želje za ostvarivanjem brze i značajne zarade ne vodeći pri tom računa ni o ogromnim posljedicama na ljudsko zdravlje, niti o okolišu općenito. Sustavno i učinkovito provođenje inspekcijskih nadzora pošiljaka otpada, ali i zakonodavstvo koje omogućava brzo i efikasno sankcioniranje počinitelja, trebalo bi doprinijeti rješavanju ovih nezakonitih radnji.

Načelnica Sektora inspekcijskih poslova i unapređenja rada Sandra Bućan je u ime Ministarstva zaštite okoliša i energetike zahvalila svim sudionicima radionice na odazivu i istaknula njenu važnost u edukaciji službenika uključenih u nadzor prekograničnih pošiljaka otpada, kao i nastavak daljnjih pojačanih mjera inspekcijskih nadzora.

Print