Ministarstvo odobrilo 16,9 milijuna kuna iz EU fondova za 7 reciklažnih dvorišta

Objavljeno: 24.08.2017. 13:48 Ažurirano: 08.09.2017. 09:33

Priopćenje za javnost

Reciklažna dvorišta važan su dio cjelovitog sustava gospodarenja otpadom te doprinose povećanju stope recikliranja. Ministar Tomislav Ćorić je potpisao odluku o financiranju gradnje sedam reciklažnih dvorišta u gradovima Sv. Ivan Zelina, Senju, Omišu, Pregradi te općinama Brinje, Kapela i Jasenovac.

Prva dva Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava potpisana su za projekte na području Sv. Ivana Zeline (2,03 milijuna kuna EU sredstava) i Senja (3,87 milijuna kuna EU sredstava), a uskoro se očekuje i potpisivanje ugovora s drugim korisnicima. Za navedene je projekte osigurano 16,9 milijuna kuna iz EU fondova, odnosno 85% ukupne vrijednosti projekata.

Projekti su odobreni u sklopu javnog poziva vrijednog 144,5 milijuna kuna za sufinanciranje gradnje reciklažnih dvorišta iz EU fondova za gradove i općine. Jedinice lokalne samouprave dosad su prijavile 38 projekata za koje traže 96 milijuna kuna EU sredstava. Ostali projekti još su u fazi evaluacija te se očekuje pristizanje novih prijava.

Kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. Hrvatskoj je na raspolaganju 3,6 milijardi kuna za projekte gospodarenja otpadom. Uz projekte reciklažnih dvorišta trenutno se sufinanciraju i sanacije odlagališta otpada i gradnje centara za gospodarenje otpadom, a u planu je raspisivanje javnih poziva za sufinanciranje projekata sortirnica i postrojenja za obradu biootpada.

Na području Hrvatske dosad su otvorena 84 reciklaža dvorišta. Funkcionalno reciklažno dvorište u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom čini jednu od važnih sastavnica u svrhu osiguranja odvojenog prikupljanja prije svega problematičnog otpada te otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila i glomaznog komunalnog otpada.

Ministarstvo poziva i ostale gradove i općine da se aktivno uključe u izgradnju potrebne infrastrukture i prijave projekte za koje su osigurana bespovratna EU sredstva.

Print