EU projekt jačanja sustava inspekcijskih nadzora industrijskih postrojenja koja značajno utječu na okoliš

Objavljeno: 05.01.2017. 10:30 Ažurirano: 05.01.2017. 10:34

Priopćenje za javnost

S ciljem unaprjeđenja cjelokupnog stanja okoliša u Republici Hrvatskoj i smanjenja onečišćenja kroz unaprjeđenje inspekcijskih nadzora, u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike započinje provedba EU projekta tehničke pomoći 'Jačanje sustava inspekcijskih nadzora industrijskih postrojenja koja značajno utječu na okoliš'.

Za provedbu projekta je u otvorenom postupku javnog nadmetanja izabrana Austrijska agencija za okoliš (Umweltbundesamt). Vrijednost projekta je 398.580 eura od čega se 90% vrijednosti projekta financira iz programa Prijelazni instrument, a 10% je nacionalno sufinancirano.

Glavni korisnik projekta je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za inspekcijske poslove, inspekcija zaštite okoliša. Uz inspekciju zaštite okoliša, u projektu sudjeluju i ostale inspekcije uključene u inspekcijske nadzore zaštite okoliša postrojenja koja značajno utječu na okoliš poput vodopravne, veterinarske, sanitarne, rudarske, elektroenergetske inspekcije, te inspekcije opreme pod tlakom, zaštite na radu, zaštite od požara te zaštite i spašavanja.

Značajnu ulogu u provedbi projekta imati će i predstavnici industrijskog sektora, akademske zajednice i civilnog društva.

Projekt traje 12 mjeseci s početkom provedbe 9. siječnja 2017. godine.

Projekt je odgovor Republike Hrvatske na obvezu učinkovite provedbe članka 23. Direktive o industrijskim emisijama – IED (2010/75/EU) kojim se države članice obvezuju na uspostavu inspekcijskog sustava za ispitivanje punog opsega učinaka na okoliš od strane postrojenja koja značajno utječu na okoliš.

U okviru projekta planirano je ostvarenje sljedećih glavnih rezultata: provedba analize i izrada Izvješća o trenutnom stanju u Republici Hrvatskoj vezano za usklađenost s odredbama Direktive o industrijskim emisijama te izrada preporuka za unaprjeđenje provedbe i kontrolu provedbe propisa u području industrijskih emisija; izrada i distribucija Smjernica za provedbu inspekcijskih nadzora usklađenosti rada operatera s dozvolama izdanim sukladno odredbama propisa iz područja zaštite okoliša; unaprjeđenje kapaciteta ciljnih skupina koji se odnose na inspekcijska tijela u području nadzora industrijskih postrojenja koja imaju značajan utjecaj na okoliš kroz ciljane edukacije i studijsku posjetu; unaprjeđenje komunikacije i suradnje ministarstva s predstavnicima industrijskog sektora, akademske zajednice i civilnog društva kroz održane dvije panel rasprave.

Projekt će biti službeno predstavljen na javnom predstavljanju koje je planirano za veljaču 2017. godine.

 

Print