Ustrojstvo ministarstva

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva, ustrojavaju se sljedeće upravne organizacije i druge unutarnje ustrojstvene jedinice u sastavu Ministarstva i to:

 1. Kabinet ministra
 2. Glavno tajništvo Ministarstva
 3. Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom
 4. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora
 5. Uprava za zaštitu prirode
 6. Uprava za inspekcijske poslove
 7. Samostalni sektor za Europsku uniju
 8. Samostalni sektor za pravne poslove
 9. Samostalna služba za međunarodne odnose
 10. Samostalna služba za unutarnju reviziju
 11. Samostalna služba za odnose s javnošću i protokol

Ustrojstvo Ministarstva