Kontakti


UPRAVA ZA KLIMATSKE AKTIVNOSTI, ODRŽIVI RAZVOJ I ZAŠTITU ZRAKA, TLA I MORA
Tel: 01/3717-131
Faks: 01/3717-135

Željka Štor, administrativna tajnica
E-pošta: zeljka.stor@mzoip.hr


Sektor za klimatske aktivnosti i održivi razvoj
Tel: 01/3717-131
Faks: 01/3717-135

Služba za klimatske aktivnosti i zaštitu ozonskog sloja
Tel: 01/3717-131
Faks: 01/3717-135